NEDERLANDSE VERENIGING VAN BINNENSTEDELIJKE ONDERNEMERS

WELKOM BIJ DE NVBO
Door ondernemersverenigingen in vele Nederlandse binnensteden wordt hard gewerkt om te voorkomen dat de positie van hun binnenstad wordt aangetast. Dit gebeurt met afwisselend succes. Binnensteden zijn na een inzinking van een aantal jaren op weg om het verloren terrein terug te winnen. Een proces waar de Nederlandse Vereniging van Binnenstedelijke Ondernemers (NVBO), als overkoepelend orgaan voor ondernemersverenigingen van binnensteden in Nederland, haar verantwoordelijkheid in neemt.

De vereniging heeft als doel de economische positie van ondernemers in binnensteden structureel te versterken en te dienen als overleg- en informatieplatform over allerlei zaken die relevant zijn voor het functioneren van binnensteden. Door veranderende omgevingsfactoren niet als bedreiging te blijven zien, maar vooral de vertaalslag te maken naar kansen, wil de NVBO de hedendaagse complexiteit waar ondernemers mee te maken hebben, inzichtelijk en bespreekbaar maken.

Partners als MKB Adviseurs, Inretail (CBW Mitex), Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Corío en Royal HaskoningDHV B.V. zorgen voor een optimale informatievoorziening waar NVBO-leden onder andere door nieuwsbrieven, miniconferenties en themadagen hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast zorgt de NVBO ervoor het belang van een economisch vitale binnenstad bij de politiek en betrokkenen over te brengen.

Wilt u meer informatie over de NVBO? Klik dan hier om schriftelijke informatie aan te vragen. Of download onze brochures “Wat is de NVBO” en “Samen Ondernemen“.

NVBO
Secretariaat: L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
T secretariaat 06 29 31 50 96
E Klik HIER

Tags