Actiepunten van de NVBO

1. Bereikbaarheid van binnensteden (mobiliteit)
Bereikbaarheid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van binnensteden. Zonder goede bereikbaarheid zijn andere inspanningen zoals het beheer, veiligheid en branchering minder relevant.

De NVBO stuurt aan op parkeervoorzieningen op maat.

Leidraad is meer ruimte voor een beter mobiliteitsbeleid in plaats van slechts een beperking.

2. Ruimtelijk-Economische structuur
Een steeds belangrijker onderwerp is de ruimtelijk-economische structuur. De naam impliceert bijna dat ruimtelijke ordening een grotere prioriteit heeft dan de economische belangen.

De NVBO zet in op een evenwichtige balans tussen ruimte en economie.

3. Veiligheid
Met de veranderingen in de samenleving, speelt het thema veiligheid ook een belangrijke rol in de ogen van de NVBO. Veiligheid is, als basisbehoefte, zeer belangrijk bij het aantrekkelijk houden van binnensteden.

De NVBO zet zich in voor de totstandkoming van veiligheidsplannen voor binnensteden.

4. Free-rider probleem
Gezien de noodzakelijkheid van collectiviteit is het zogenaamde free-rider probleem een ongewenste ontwikkeling. De NVBO is van mening dat het niet zo kan zijn dat slechts een fractie van de belanghebbenden opkomt voor en zich actief inzet voor collectieve belangen. Het meeliften op het succes dat anderen boeken, draagt niet bij aan een positieve ontwikkeling en is daarom ongewenst.

De NVBO doet handreikingen om de participatie van alle binnenstadondernemers te vergroten en stimuleert de inzet van Ondernemersfondsen.

De NVBO beperkt zich uiteraard niet tot deze onderwerpen. Ontwikkelingen die het belang van binnenstadondernemers raken, mogen, waar en wanneer nodig, rekenen op de attentie van de NVBO.

NVBO
Secretariaat: L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
T secretariaat 06 29 31 50 96
E Klik HIER

Tags