Tinie Bertrums overleden


Tinie Bertrums, oud-voorzitter van ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch en mede-oprichter en oud-secretaris van de NVBO, is op 6 juli jl. na een kort ziekbed overleden. Het bestuur van de NVBO wenst zijn familie en naasten veel sterkte toe.

Voor meer over Tinie Bertrums, klik hier.

Theo Venema overleden

Theo Venema, oud voorzitter Groningen City Club en oud-bestuurslid van de NVBO is dinsdagmorgen 7 oktober in Groningen na een korte ziekte overleden. Theo was bestuurslid van de NVBO in de periode 1996 tot en met 2000. Het bestuur van de NVBO wenst zijn familie en naasten veel sterkte toe.

Voor meer informatie, klik hier.

Artikel over miniconferentie NVBO in Shopping Centre News (SCN)

Klik hier om het artikel te lezen.

Binnenstaddistributie Enschede

Nieuwsflits: Binnenstaddistributie van start in Enschede !
Zie artikel en filmpje op YouTube.

Grootschalige detailhandel Vlek 14/Ressen bij Nijmegen

Nijmegen wil in de Waalsprong bij de ovatonde en het transferium Ressen ruimte bieden aan grootschalige winkels op het gebied van vrije tijd. Het gaat hier om grote detailhandel die in het stadscentrum niet goed past en aanvullend is op het winkelaanbod in de Nijmeegse binnenstad.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen houdt vast aan de vestiging van grootschalige detailhandel, een retailpark, bij Ressen. Dat is helemaal tegen de zin van de binnenstadondernemers. Op de zogeheten vlek 14 moet 30.000 vierkante meter van die grootschalige detailhandel komen, vindt het college. Nijmegen wil bij Ressen echter geen ruimte geven aan food- en kledingbedrijven.

De NVBO komt op voor het belang van vitale binnensteden door in te spelen op de dynamiek in de detailhandel. Klik hier voor onze reactie op deze plannen.

Bleizo definitief van de baan

Factory Outlet Bleizo, gepland in Zuid-Holland tussen Bleiswijk en Zoetermeer, is definitief van de baan. Zoals we in een eerder bericht hebben laten weten, heeft ook de NVBO zich ingespannen tegen de ontwikkeling van deze factory outlet en hebben we door middel van briefwisseling en aanwezigheid tijdens de Bleizo-overleggen, onze stem laten horen.

Hieronder het bericht uit de nieuwsbrief van CBW Mitex.

Blijdschap in branche over Nee tegen Bleizo
De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben definitief een streep gezet door de plannen voor factory outlet Bleizo. Dat is de uitkomst van de stemming in de Provinciale Staten van Zuid-Holland die vanochtend plaatsvond. Een meerderheid van de statenleden stemde tegen de komst van de factory outlet van 20.000 vierkante meter winkelvloer langs de A12 nabij Zoetermeer en Lansingerland. Vandaag sleept brancheorganisatie CBW-MITEX een fantastisch lobbyresultaat voor haar leden in de wacht.
Samen met winkeliersverenigingen, lokale ondernemers en andere partijen zoals Detailhandel Nederland ging de brancheorganisatie voor mode en woonwinkels de strijd aan tegen factory outlet Bleizo. CBW-MITEX voorspelde bij de komst van outlet Bleizo een enorme aantasting van de leefbaarheid door toenemende winkelleegstand in een wijde regio rond de outlet.
De belangenbehartiger plaatste ook aanhoudend vraagtekens bij de haalbaarheid van het concept. Er werd op gemikt om alleen de meest exclusieve merken in de outlet te verkopen. Maar daarmee zou het winkeloppervlak nooit volledig gevuld kunnen worden. Ook werd niet duidelijk hoe de plannenmakers de controle van het beoogde exclusieve concept op lange termijn goed wilden regelen.
Ter voorkoming van leegstand zou al snel gekeken worden naar lager gepositioneerde merken, en daarmee zou outlet Bleizo een regelrechte concurrent van bestaande winkelcentra zijn. “Dat mag nooit gebeuren in een markt waarin al sprake is van een overschot aan winkelmeters. Behalve de projectontwikkelaar en de grondbezitters (Zoetermeer en Lansingerland) hebben anderen geen enkele baat bij het bouwen voor leegstand”, stelt Jan Meerman, voorzitter van CBW-MITEX.

Verslagen en foto’s

Informatieve bijeenkomst Zeist, 27 mei 2014

Miniconferentie Amersfoort, 8 oktober 2013

Informatieve bijeenkomst Zeist, 16 april 2013

Miniconferentie Delft, 24 april 2012

Miniconferentie Den Bosch, 11 oktober 2011

Voorjaarsworkshop Arnhem, 13 april 2011

Voorjaarsworkshop Gouda, 13 april 2010

Brochures

Brochure Wat is de NVBO
Klik hier om te downloaden.

Brochure Samen Ondernemen in binnensteden
Klik hier om te downloaden.

Bleizo

Standpunt NVBO inzake FOC Bleizo

Op 17 september 2011 heeft de NVBO een brief gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland inzake de ontwikkeling van het Factory Outlet Center Bleizo. Voor de inhoud, klik hier.

NVBO
Secretariaat: L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
T secretariaat 06 29 31 50 96
E Klik HIER

Tags