Uitgangspunten van de NVBO

De huidige positie van de binnenstad blijft minimaal behouden en wordt, waar mogelijk, versterkt.

Ontwikkelingen van voorzieningencentra buiten de binnenstad worden beoordeeld op hun effecten op het functioneren van de binnenstad.

Binnensteden zijn de top van de piramide van winkelvoorzieningen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een lange termijn structuurvisie. Een dergelijke visie wordt bij voorkeur opgesteld in regionaal verband, doch altijd in nauwe samenwerking met ondernemers.

Multifunctionaliteit van binnensteden bepaalt de aantrekkingskracht van de stad.

Detailhandel en daarmee samenhangend horeca zijn de dragers van de binnenstad. Overige functies zijn ondersteunend.

Een aantrekkelijke binnenstad kent een optimale mix van filiaalbedrijven en speciaalzaken (de “couleur locale”).

Voor de instandhouding van binnensteden is een goed verblijfsklimaat, inclusief veiligheid elementair.

De binnenstad is bereikbaar voor verschillende vervoerswijzen, een goede autobereikbaarheid van de binnenstad maakt daar onlosmakelijk deel van uit.

Samenwerken doet Overwinnen. Het is een oude waarheid maar nog steeds actueel. Dat geldt primair voor binnenstadondernemers, maar niet minder voor alle spelers die belang hebben bij een goed functioneren van de binnenstad.

Meedoen loont. Het profijtbeginsel is uitgangspunt voor een evenwichtige verdeling van kosten die tot doel hebben de binnenstad in stand te houden.

NVBO
Secretariaat: L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
T secretariaat 06 29 31 50 96
E Klik HIER

Tags