Wat is de NVBO

De NVBO is de landelijke belangenbehartiger van ondernemers­organisaties in de binnensteden en handelt primair vanuit het belang van de ondernemer.

De volgende 2 doelstellingen staan voor de NVBO centraal:

1. Structureel versterken van de positie van ondernemers in de binnensteden met name door landelijke lobby

2. Bieden van een overleg- en informatieplatform voor alle zaken die invloed hebben op het functioneren van de binnensteden

De organisatie staat open voor alle ondernemersorganisaties uit binnensteden.

Enkele voorbeelden van de inzet van de NVBO in de afgelopen jaren:

  • bereikbaarheid van en parkeren in de binnenstad
  • nuancering van het belang van grootschalige perifere ontwikkeling (Leerdam, Den Bosch en recent Zoetermeer)
  • de invloed van internet en de veranderende consument
  • versterken van de veiligheid in de binnenstad

De NVBO heeft in bijzonder een dominante lobby gevoerd rond het ontstaan van de Experimentenwet BIZ. Het accent heeft daarbij vooral gelegen op
het streven naar een hanteerbare versie van de wet. De waarde van deze inzet is herkenbaar in de sindsdien sterk toegenomen belangstelling voor fondswerving, inclusief de BIZ. De werkzaamheden van de NVBO draaien in belangrijke mate rond de halfjaarlijks georganiseerde miniconferenties waartoe en waarin kennis wordt verzameld, uitgezet en gedeeld.

Hier ligt vaak de bron voor actie richting “Den Haag”.

De NVBO werkt bij dergelijke zaken veelal samen met andere landelijke organisaties en instellingen. Zo zijn in het bestuur, naast afvaardigingen vanuit de lidsteden, ook het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, MKB Nederland, beleggers, groot filiaalbedrijf en Stichting Collectief Ondernemerschap in Retail (SCORe) vertegenwoordigd.

De NVBO bestaat uit zo’n 15 binnenstedelijke organisaties. In 2009 en 2010 is veel energie gestoken in het opnieuw bepalen van de positie en rol van de NVBO. De communicatie met de achterban kwam daardoor minder prominent aan de orde. Inmiddels is een intensieve ledenwerfactie opgestart.

De positie van de binnenstad

De binnenstad is het meest karakteristieke en levendige deel van een stad. Het imago van een stad wordt vooral bepaald door de sfeer en het beeld van de binnenstad. Als voorzieningencentrum van de totale stad met tevens een belangrijke ontmoetingsfunctie, is de binnenstad bepalend voor de gehele stad. De economische functies zijn daarbinnen de belangrijkste dragers. De positie van de binnensteden staat onder druk zichtbaar door kortere verblijfsduur en teruglopende bezoekers-aantallen. De weg terug is ingeslagen, maar vergt nog een langdurig en kwetsbaar proces. Een proces dat vraagt om bewaking en sturing. De NVBO is, als koepel van binnenstadorganisaties, de aangewezen partij om deze rol te vervullen. De NVBO maakt het complexe inzichtelijk, vertaalt theorie naar praktijk, zet een voet tussen de deur waar de positie van binnenstadondernemers wordt bedreigd en is intermediair tussen ontwikkelaars en afnemers van binnenstadbeleid.

NVBO
Secretariaat: L. da Vincistraat 34
3822 EJ Amersfoort
T secretariaat 06 29 31 50 96
E Klik HIER

Tags